Таблица за растителна защита

Таблица за растителна защита
12 октомври 2021

Таблица за смесимост на препаратите за растителна защита.

Таблицата съдържа указания кои препарати могат да се смесват при третиране на културите срещу болести и неприятели, и кои – не.

Показано е и как да се тества съвместимостта на препаратите на полето – непосредствено преди пръскане.

Ефектът от смесването е, че се намалява броят на химичните обработки, което е предимство и за околната среда, и за качеството на продукцията – оттам и за нашето здраве, и за джоба на стопаните – така се пестят средства.

КУПИ ОТ ТУК