Справочник за Дезинфекция

Справочникът, чийто обем надхвърля 500 страници, е фокусиран

единствено и само върху дезинфекцията, като информацията е структу-

рирана в три основни раздела: теоретична част, нормативни документи и

списък на разрешените дезинфектанти.

 

Частта за дезинфекцията във фермата включва:

- дезинфекция на животни, за предпазване от болести;

- дезинфекция на фуражи;

- нормативи за дезинфекцията във фермите;

 

В раздела с нормативни документи са включени наредби, регламен-

тиращи разрешаването на биоциди, получаването на лиценз за извършва-

не на дейности по ДДД и наредбата за хигиена на храните, както и извад-

ки от наредбата за вътрешноболничните инфекции и наредбата за водите,

а също и частта за дезинфекция от инструкцията за ликвидиране на боле-

стите при животните.

 

Списъкът на разрешените дезинфектанти, за който е използвана информация от Регистъра на биоцидите в сайта на Министерство на здравеопазването, е направен така, че да бъде максимално удобен за потребителите, като биоцидите са подредени по продуктови типове съобразно обектите на дезинфекция.

Обобщено може да се каже, че тази част на книгата може да допринесе за унифициране на подхода при провеждане на дезинфекционните мероприятия у нас, а в известна степен ще подпомогне и администрирането на подобни процедури. Това касае най-вече правилното и коректното отразяване на извършена дейност в отчети, протоколи за обработки на обекти, при планиране на дезинфекционни мерки в специфични документи и други.

70,00 лв. 49,00 лв.
добави в количката
Моля, изберете:
Справочник за Дезинфекция
Подобни продукти
Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!