Селско стопанство книги

Селско стопанство книги

Книги и справочници за земеделие от Издателство Виденов и син. 

Издателство Виденов и син има издадена селскостопанска литература от 1991 година с общ тираж над 100 хиляди продадени книги.

Таблица за растителна защита

12 октомври 2021 Таблица за смесимост на препаратите за растителна зщаит